ἐπιψηφίζω

ἐπιψηφ-ίζω,
A put to the vote, in Senate or Assembly,

ἐ. τὰς γνώμας Antipho 6.45

, etc.;

ταῦτα D.22.9

: c.inf., put it to the vote that.., Th.2.24 ; of the President in the Amphict. Council,

ἐ. τὰς γνώμας Aeschin.3.124

.
2 abs., put the question, Th.6.14, etc.; οὐκ ἠθέλησεν ἐπιψηφίσαι, of Socrates, X.Mem.1.1.18 ; in the preface to decrees,

τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε ὁ δεῖνα IG22.44

, al., cf. Decr. ap. And. 1.77 ; ἐ.ἐς τὴν ἐκκλησίαν (at Sparta) Th.1.87 ;

ἐ. τῇ ἐκκλησίᾳ Luc. Tim.44

.
3 ἐ. τινί to put the question for or at the instance of any one, Hdt.8.61.
4 ἐ. τοὺς παρόντας to put the question to them, take their votes, Pl.Grg.474a, cf. 476a.
II [voice] Pass., to be put to the vole, Aeschin.2.67,3.126, Michel 163.40 ([place name] Delos) ; of an office, to be voted upon, Arist.Pol.1301b25.
III later in [voice] Med., of the Assembly itself, or generally of voters, vote, approve,

τὰ ῥηθέντα D.S.19.61

, cf. D.H.6.71
,84, Plu.Cic.33 (also in [voice] Act.,D.H.7.38, Luc.Charid.12).
2 ἐ. χρόνον τινί vote an extension of command, Plu.Flam.7 ; also στρατιὰν ἄλλην ἐ. πέμπειν v.l.in Th.7.16.
3 [voice] Med.in act. sense, IG 12(7).239 ([place name] Amorgos), 12(9).4 ([place name] Carystus), Just.Nov.15.6 Ep.
IV confirm,

εὐσέβειαν IGRom.3.209.17

(Ancyra,ii A.D.).
V calculate, Vett.Val.352.22.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐπιψηφίζω — put to the vote pres subj act 1st sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind act 1st sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj act 1st sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • επιψηφίζω — (AM ἐπιψηφίζω) επικυρώνω με την ψήφο μου αρχ. 1. θέτω σε ψηφοφορία 2. (για ρήτορα) προτείνω νόμο για ψήφιση στη βουλή 3. απόλ. (με δοτ.) συγκεντρώνω ψήφους για δικό μου όφελος 4. ζητώ τη γνώμη κάποιου («μὴ οὖν μηδὲ νῡν με κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς… …   Dictionary of Greek

 • επιψηφίζω — επιψήφισα, επιψηφίστηκα, επιψηφισμένος, μτβ., επικυρώνω κάτι με την ψήφο μου, το αποδέχομαι με την ψήφο μου, ψηφίζω: Επιψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἐπιψηφίζῃ — ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj mp 2nd sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind mp 2nd sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj act 3rd sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj mp 2nd sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind mp 2nd sg ἐπιψηφίζω put to… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιψηφιεῖ — ἐπιψηφίζω put to the vote fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπιψηφίζω put to the vote fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐπιψηφίζω put to the vote fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπιψηφίζω put to the vote fut ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιψηφιζόμενον — ἐπιψηφίζω put to the vote pres part mp masc acc sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres part mp masc acc sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιψηφιοῦντα — ἐπιψηφίζω put to the vote fut part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐπιψηφίζω put to the vote fut part act masc acc sg (attic epic doric) ἐπιψηφίζω put to the vote fut part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐπιψηφίζω put to the …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιψηφισαμένων — ἐπιψηφίζω put to the vote aor part mid fem gen pl ἐπιψηφίζω put to the vote aor part mid masc/neut gen pl ἐπιψηφίζω put to the vote aor part mid fem gen pl ἐπιψηφίζω put to the vote aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιψηφισάντων — ἐπιψηφίζω put to the vote aor part act masc/neut gen pl ἐπιψηφίζω put to the vote aor imperat act 3rd pl ἐπιψηφίζω put to the vote aor part act masc/neut gen pl ἐπιψηφίζω put to the vote aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιψηφίζει — ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind mp 2nd sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind act 3rd sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind mp 2nd sg ἐπιψηφίζω put to the vote pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιψηφίζησθε — ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj mp 2nd pl ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj act 2nd pl (epic) ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj mp 2nd pl ἐπιψηφίζω put to the vote pres subj act 2nd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.